(+30) 2160702929 / (+30) 6945454165 info@eventure.gr

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου

6-7 Δεκεμβρίου 2019, ΑΘΗΝΑ,στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Ευάγγελος Βογιατζάκης

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αντωνάκος

Γενικός Γραμματέας: Διονύσης Βούρτσης

Ειδικός Γραμματέας: Κυριακή Τρυφινοπούλου

Ταμίας: Σιμόνα Καράμπελα

Μέλη: Άννα Παπά – Κονιδάρη,Σάββας Γενίτσαρης


ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

“Η προαγωγή της υγείας, στο χώρο εργασίας, είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον”

Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητοί Συνεργάτες

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 2ο Συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 6-7/12/2019, στην Αθήνα, Εθνικό ‘Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Σήμερα οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους, αποτελούν σαφή απαίτηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που τη διέπει και συνιστούν προσδοκώμενο στόχο της κοινωνίας μας.Κύριες κατευθύνσεις των παραπάνω κανόνων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Όπως έχει όμως τονισθεί από πολλές πηγές, οι όροι Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τείνουν να είναι «απλώς επιθετικοί προσδιορισμοί» και ενώ έχει αντιγραφεί και ενσωματωθεί στη νομοθεσία μας όλο το σχετικό Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο, δυστυχώς αυτό εφαρμόζεται είτε αποσπασματικά είτε κατά το δοκούν. Η εταιρεία μας, με τις ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί, με τη συνεργασία διεθνών φορέων και με διαρκείς παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα στον ελληνικό χώρο, έχει ως στόχο να συμβάλλει τα μέγιστα στη διάδοση των παραπάνω εννοιών και στην ενημέρωση για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με απώτερο σκοπό την πλήρη υιοθέτηση του παραπάνω πλαισίου και την ουσιαστική εφαρμογή των οριζόμενων σε αυτό. Η διοργάνωση του «2ο Συνέδριου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας και προσδοκούμε να αποτελέσει το βήμα αξιόπιστου, τεκμηριωμένου και πρακτικού διαλόγου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – δημόσιους και ιδιωτικούς – και κάθε ενδιαφερόμενο ή εργαζόμενο. Θέματα τα οποία θα μελετηθούν στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, θα είναι:

η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση

η επιστημονική έρευνα,

ο ευαίσθητος χώρος της Υγείας – δημόσιας & ιδιωτικής -, της Κλινικής και Εργαστηριακής ιατρικής, της Βιοιατρικής Έρευνας και Γενετικής

η διαχείριση με περιβαλλοντικούς όρους, και

τα εξειδικευμένα θέματα της βιομηχανίας / μονάδων παραγωγής / φαρμακευτικών εταιρειών κτλ.

Για τον σκοπό αυτό, στο συνέδριο θα αναπτυχθούν οι γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και οι κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Ειδικά αντικείμενα του Συνεδρίου θα αποτελέσουν:

♦Η διερεύνηση της σημερινής κατάστασης στο χώρο της Ενιαίας Δημόσιας Υγείας, όσον αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και η προώθηση της έρευνας στους σχετικούς τομείς, ώστε να καθοριστούν προτεραιότητες παρεμβάσεων

♦Η αναγκαιότητα υλοποίησης παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χώροι εργασίας στην υγεία, τα ερευνητικά κέντρα και τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα παραγωγικές μονάδες / φαρμακευτικές εταιρείες ,κτλ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών

♦Η αναβάθμιση της πληροφόρησης των εμπλεκομένων μέσα από οδηγούς, καλές πρακτικές, φυλλάδια, κ.λπ., με παράλληλη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των μέσων δικτύωσης για τη διάχυση της σχετικής πληροφορίας

♦Ο σχεδιασμός στοχευμένης, ολοκληρωμένης και πιστοποιημένης εκπαίδευσης, όλων των εμπλεκομένων, ανάλογα με τη φύση των κινδύνων, σε κάθε χώρο εργασίας

♦Οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία, όπως οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών, η γονιδιακή επεξεργασία (gene editing – CRISPR) και τα ηθικά τους ζητήματα.

Με τη συμβολή όλων σας φιλοδοξούμε να επιτύχουμε τη διοργάνωση ενός επιτυχημένου συνεδρίου, στο οποίο θα αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και θα δοθούν απαντήσεις, εφαρμόσιμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Η ενεργός και παραγωγική συμμετοχή, θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας και στην υλοποίηση του οράματός μας για χώρους εργασίας, οι οποίοι θα τηρούν τα πλέον σύγχρονα και ταυτόχρονα απαραίτητα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση για τη διεξαγωγή ενός επιτυχημένου Συνεδρίου.

Σας περιμένουμε όλους κοντά μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ MD,MPH,PhD

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

τ. ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΚΑΜ ,ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

e-mail : vogia2@gmail.com


ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, BSC, ASCP LMU, IFBA PC

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IFBA BIOSAFETY & BIOSECURITY

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EBSA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IFBA

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ASCP

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

e-mail : d.vourtsis@internationalbiosafety.org


Θέματα που θα αναπτυχθούν:

Διαχείριση βιολογικού κινδύνου – Ορισμοί Βιοασφάλειας

• Η διαχείριση Βιολογικού Κινδύνου συναντάει την ποιότητα

• Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Βιολογικού κινδύνου

• Εκτίμηση βιολογικού κινδύνου χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία

• Ατυχήματα, λοιμώξεις (LAI) και επείγουσες καταστάσεις στο εργαστήριο – Έρευνες και αναφορές περιστατικών και ατυχημάτων στα εργαστήρια

• Biosecurity

Συμμόρφωση σε κανόνες και πρότυπα βιοασφάλειας – Διοικητικά μέτρα

• Απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας – διαπίστευσης για την βιοασφάλεια

• Πιστοποίηση βιοασφάλειας CWA 15793

• Διεθνείς οργανισμοί και πιστοποιήσεις επαγγελματιών βιοασφάλειας

Υγιεινή στους χώρους των εργαστηρίων των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Υγείας

• Διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – Γίνεται σωστά ? Πρακτική προσέγγιση

• Βασικές αρχές αποστείρωσης και απολύμανσης εργαστηριακών χώρων

• Πολιτική χρήσης βιοκτόνων προϊόντων στο νοσοκομείο, υγιεινή των χεριών

Εφαρμοσμένες διαδικασίες βιοασφάλειας

• Ασφαλής εργασία σε θαλάμους βιοασφάλειας

• Τυποποιημένες ασφαλείς εργαστηριακές διαδικασίες και πρωτοκολλά εργασίας (GLP & SOPs)

• Εξοπλισμός – Μέσα ατομικής προστασίας (PPE)

• Βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των βιολογικών περιστατικών στο εργαστήριο

• Βιοασφάλεια σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις ζώων

• Αερολύματα στο σύγχρονο εργαστήριο μικροβιολογίας

Δημόσια υγεία

• Διασυνοριακές – αναδυόμενες ασθένειες

• Εργαστηριακές λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση αναδυόμενων η επανεμφανιζόμενων μικροβιακών παθογόνων σε εργαστηριακά ζώα

• Βιοασφάλεια στην ανάπτυξη των φυτών και στις εγκαταστάσεις φυτοπαθογόνων

• Αναδυόμενες τεχνολογίες και Προκλήσεις βιοασφάλειας στον τομέα της γεωργίας και των φυτών

• Εργασιακή υγεία στο εργαστηριακό περιβάλλον • Βιοασφάλεια και τρόφιμα

• Εκπαίδευση βιολογικής ασφάλειας για προσωπικό συντήρησης, καθαριότητας και ασφάλειας

• Εκπαίδευση βιολογικής ασφάλειας για διασώστες και πυροσβέστες

Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι βιοασφάλειας

• Βιοηθική – Διεθνείς συμφωνίες και πρωτόκολλα βιοασφάλειας

• Η αναθεώρηση του εγχειρίδιου βιοασφάλειας WHO

• Ανάπτυξη «Κουλτούρας» Βιοασφάλειας, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ( Safety Culture)

Κλινικά φροντιστήρια:

• Προκλήσεις νέων γενετικών τεχνολογιών στη βιοασφάλεια. Νέοι κίνδυνοι; Νέες αβεβαιότητες; Νέα αξιολόγηση κινδύνου;

• Λήψη, συσκευασία και μεταφορά βιολογικών υλικών και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων (GMOs)

• Έλεγχοι και επιθεωρήσεις βιοασφάλειας

• Έρευνα και καταγραφή συμβάντων και ατυχημάτων