Όταν η Καρδιολογία συναντά την Επείγουσα Ιατρική / 22-23 Ιανουαρίου 2021

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΙΣΗ ΕΟΦ
ΕΓΓΡΙΣΗ ΣΦΕΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ