Γυναίκες και Πολιτική στο Σύγχρονο Κόσμο (19ος – 21ος αιώνας) / 9-11 Οκτωβρίου 2020