Τετάρτη με το Κολλεγιο: Η Κλινική περίπτωση του μήνα – ΕΕ Καρδιαγγειακής Απεικόνισης / 27-1-2021 / 19:00 – 20:00