Τετάρτη με το Κολλέγιο: 4ο webinar EKK: Καρδιακή Ανεπάρκεια – Εκκολαπτόμενες θεραπείες / 13-1-2021 / 19:00 – 20:00