3ο webinar EKK: Νέα μέτωπα στην Επεμβατική Καρδιολογία Ι / 16-12-2020 / 19:00 – 20:00