Τετάρτη με το Κολλέγιο: 5ο webinar EKK: SGLT2 , GLP-1 και καρδιαγγειακή νόσος / 10-2-2021 / 19:00 – 20:00